Drie dagen voor kerst

Een moeder en drie jonge kinderen worden met spoed ondergebracht bij een zorgorganisatie. Naar aanleiding van ernstige zorgen rondom het jongste kind is een gezinshuisplaatsing noodzakelijk. Een gezinshuis in de provincie Groningen wordt door een (al bij het gezinshuis bekende) … Lees verder

Kleinschalige zorgaanbieders naar de rechter

Drie kleinschalige en een groterschalige zorgaanbieder stappen naar de rechter daar zij bezwaren hebben tegen de WMO aanbestedingsprocedure van de gemeente Emmen. Emmen legt de verantwoordelijkheid voor de zorg voor burgers uit Emmen neer bij slechts drie tot zes hoofdaannemers. … Lees verder

Klankbordgroep Jeugdhulpaanbieders in Groningen

Binnen de provincie Groningen is de Jeugdhulp voor 2016 en 2017 ingekocht door de RIGG (Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten) voor alle (23) Groninger gemeenten. De RIGG heeft binnen deze aanbesteding gekozen voor het contracteren van twee ‘rollen’: contractpartners en zorgaanbieders. … Lees verder