(Kennis)netwerk

De Kracht van Klein is een netwerk van (kleinschalige) zorgaanbieders dat inmiddels breed inzet op het benadrukken van De Kracht van Klein bij wethouders, beleidsadviseurs en inkooporganisaties.

In 2013 lag het accent op het in contact brengen van zorgaanbieders met gemeenten, waarbij wethouders presentaties gaven en de kleinschalige zorgaanbieders meedacht. Er vond ideeënuitwisseling plaats over samenwerking, en we verstrekten informatie aan zorgaanbieders over de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet.

Het doel in 2014 was samenwerking zoeken en kennis delen. Over kwaliteit & het bieden van verantwoorde zorg, maar ook ondersteunen bij de eerste aanbestedingen in Noord-Nederland (in combinatie of individueel). We gaven presentaties over wet- en regelgeving, kwaliteit, zorgplannen en aanbestedingen op diverse kennisdagen.

In 2015 gingen we verder. We zetten vooral in op het delen van onze gezamenlijke ervaringen en onze kennis. We spraken met gemeenten over het thema kwaliteit en inkoop. We staken tevens veel tijd in het verbinden van de kleinschalige zorg. We deelden onze diverse expertises in de vorm van presentaties, intervisie-avonden en themabijeenkomsten. Dit deden we  op allerlei vlakken, van aanbesteden tot (verder) professionaliseren. Later dat jaar stond een aantal nieuwe aanbestedingsrondes op de rol. We trokken er gezamenlijk hard aan om de kleinschalige zorgaanbieder in staat te stellen om zelfstandig een contract aan te gaan met gemeenten.

2016 was een fantastisch jaar. We zitten aan tafel bij gemeenten en zijn – vanuit onze kennis van het werkveld van de kleinschalige zorg – een klankbord voor ambtenaren t.a.v. de inkoop van zorg. Diverse marktconsultatierondes in Groningen, Friesland en Drenthe kwamen voorbij waar we onze input leverden. Bureau Lagro werd voor de RIGG contractpartner voor een twaalftal kleinschalige aanbieders onder de naam Zorgkracht 12. In 2018 liep het contractpartnerschap na een nieuwe aanbesteding over in ‘Administratiekantoor’.

Vanaf dat moment laten een vijftigtal jeugdhulpaanbieders (delen van) hun berichtenverkeer over aan dit administratiekantoor. Bureau Lagro is in die rol tevens intermediair tussen zorgaanbieder, RIGG en gemeenten en vertegenwoordigt een kwart van de gecontracteerde partijen. De Kracht van Klein is groeiende.

Ondertussen is het 2021. Er zijn allerlei formele en informele samenwerkingsverbanden ontstaan tussen zorgaanbieders in Noord-Nederland. We werken samen met andere zorgaanbieders, onderwijs, verwijzers en gemeente. Sociale teams weten de professionele kleinschalige aanbieder steeds beter te vinden, omdat deze snel kan schakelen. De Kracht van Klein zit ‘m vooral in de flexibiliteit heeft om mee te denken in de zorg rondom een cliënt en in de integrale samenwerking binnen het gezin en in de keten.

De lijnen tussen cliënt en aanbieder zijn kort. Zo kunnen we snel schakelen en is ons netwerk, kracht en expertise groot. Onze inmiddels vastgeroeste missie om De Kracht van Klein op de kaart te zetten, is tot op heden bijzonder succesvol. Een zeventigtal aanbieders regelen hun administratieve processen met gemeenten via Bureau Lagro, tenminste een 150-tal aanbieders in ons immer groeiende netwerk is gecontracteerd in Noord-Nederland. We zijn altijd proactief, oplossingsgericht, de lijnen zijn kort, we werken (kosten)effectief en -efficiënt. De Kracht van Klein is groots.