De Kracht van Kleinschalige Zorg anno 2016

Ooit begon ik met De Kracht van Klein. Omdat ik heilig geloof in de kracht van kleinschalige zorg. In bundelen en samenwerken. Mits men ook hard werkt aan kwaliteit, en daar bewust, elke dag, mee bezig is. Om altijd weer te verbeteren. Maar de website ligt, wegens tijdsgebrek, al een tijdlang stil. Het wordt tijd voor een nieuw bericht. Mijn mede-sparringpartners van weleer hebben hun eigen weg gekozen. Maar ik ben niet meer alleen. Dat voelde een tijdlang wel zo. Een roepende in de woestijn: ‘Zoek elkaar op, werk samen. Samen ben je sterker. En doe je ertoe.’

Waar Bureau Lagro, als initiator van De Kracht van Klein na een gesprek met voormalig wethouder Olga Hartman, begon met het opzetten van kwaliteitssystemen bij zorgboerderijen, is de ondersteuning op kwaliteitsgebied in vier jaar tijd uitgebreid van het keurmerk van de FLZ (voor zorgboerderijen) naar HKZ Kleine Organisaties en ISO-certificering.

Van kwaliteitssystemen rolden we min of meer toevallig in het – zoals ik het blijf noemen – ‘aanbestedingsgeweld’. Waar we begonnen met De Zorgcombinatie in de gemeente Smallingerland (vier eigengereide kleinschalige aanbieders die er heel bewust voor kozen om niet onder een koepelorganisatie te vallen, en hun eigen koers wilden varen), ondersteunt Bureau Lagro vanuit het gedachtengoed van De Kracht van Klein, de kleinschalige zorg (van ambulante begeleiding tot wooninitiatieven) inmiddels in heel Noord-Nederland.

Voor een kleinschalige aanbieder in de kop van Drenthe, zoals Zorgboerderij Annen, die zorg biedt vanuit Jeugdwet én WMO – en waar Veendam dichterbij is dan Borger – is het ondoenlijk bij te houden wat er waar precies speelt of moet gebeuren. Een groepsapp ‘Drenthe Algemeen’ met vijf zorgboerderijen, groeide in anderhalf jaar tijd uit naar een groepsapp ‘Aanbestedingen Noord-Nederland’ met een vijftigtal aanbieders.

De kleinschalige zorg staat steeds meer op de kaart, en daarmee Bureau Lagro ook. De wisselwerking tussen ons en ‘onze’ kleinschalige aanbieders is fantastisch. En daar ben ik heel dankbaar voor. Dat is ooit waarom ik startte met De Kracht van Klein. Wanneer de kleinschalige zorg gaat samenwerken, kunnen ze een enorm aanbod aan zorg neerleggen, aanvullend op de grotere aanbieders. Met als kern: flexibiliteit, kwaliteit, korte lijnen, persoonlijk contact, vaste begeleiders en snel kunnen schakelen en op (crisis)situaties in kunnen spelen.

Voor ons is niets mooier dan een cliënt met een hoge zorgvraag, die woont bij Meet Laaghalen, in overleg met JB Noord in een Ervarend Leren Traject met Tjeenz meegaat naar Polen om eens na te denken over zijn leven en wat hij wil veranderen, vanuit een intrinsieke motivatie. Waar hij dan aansluitend ondersteuning krijgt van No Distance. En niet omdat hij iets in een hulpverleningstraject opgedrongen krijgt, maar omdat hij daar na een traject zélf voor kiest. De samenwerking is groots. Niet in een rechtsvorm op enerlei wijze vastgelegd, maar geheel op eigen wijze en soms bijzonder eigengereid zelfstandig.

De ondersteuning van kleinschalige zorg gebeurt langs de zijlijn, op ICT vlak en vanuit een juridische hoek in aanbestedingen, verder ondersteunen we op kwaliteitsgebied en administratieve afhandeling (indicaties, contacten met CJG’s, WMO-loketten of gebiedsteams, en met gemeenten). Samen met ‘onze’ zorgaanbieders hebben we inmiddels een enorm netwerk opgebouwd. Bureau Lagro is inmiddels contractpartner Jeugd voor 23 Groningse gemeenten, waar wij voor een dozijn aanbieders het administratieve proces verzorgen. Dit doen wij zonder dat wij daar een marge tussenuit halen, met een vergoeding per jeugdige per jaar vanuit de gemeenten. Ook hier ontstond een samenwerkingsverband. Intervisie. Scholing. En we zijn nog niet eens vier maanden onderweg. Zie Zorgkracht 12. Maximale zorgkracht.


Reacties

De Kracht van Kleinschalige Zorg anno 2016 — 1 reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

9 + dertien =