Kwaliteit

De Kracht van Klein helpt gemeenten hun kwaliteitseisen te formuleren en adviseert op het gebied van vigerende wet- en regelgeving.

Er valt veel te zeggen over kwaliteit. In aanbestedingsprocedures, zo merken wij, vragen gemeenten vaak om HKZ-certificering of gelijkwaardig. Maar wat is gelijkwaardig? In veel gevallen zijn de eisen voor wat betreft kwaliteit, en vooral de controle op kwaliteit en het waarborgen daarvan, nog volstrekt onduidelijk door gebrek aan kennis.

Dat een Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (of Oudermishandeling) verplicht is weet een beleidsmedewerker nog wel, net als een Klachtenreglement of een cliënten- of ouderraad. En dan? Ambtenaren zijn veelal niet op de hoogte van vigerende wet- en regelgeving zoals bijvoorbeeld gesteld in de Kwaliteitswet Zorginstellingen, wet BIG of de veldnorm Veilige Principes in de MedicatieketenOok zien we dubbele eisen ontstaan. Incidenten of calamiteiten dienen gemeld te worden bij de gemeente, maar ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) stelt eisen en heeft een meldplicht. Hoe controleren gemeenten en waar begint de jurisdictie van IGZ?

Regelarme zorg blijft ons uitgangspunt, maar wel met minimale wettelijke eisen en verantwoording. Bel ons gerust voor informatie, een oriënterend gesprek of advies op (06) 25 51 38 51.