Samenwerking

Samenwerking is ons inziens cruciaal in de veranderingen binnen WMO en Jeugdzorg. De Kracht van Klein is een groeiend netwerk van wethouders, beleidsmedewerkers, kleinschalige en groterschalige zorgaanbieders.

Binnen de aanbestedingen WMO en Jeugdzorg is het soms mogelijk individueel aan te besteden, of ‘in combinatie’, afhankelijk van de procedure van gemeente of provincie. In Smallingerland heeft De Kracht van Klein een combinatie begeleid van vier zorgaanbieders, waaronder twee zorgboerderijen. In Drenthe zijn we nog druk doende om een aantal zorgboerderijen te ondersteunen in de aanbestedingen ten aanzien van Jeugdzorg en begeleiden wij aanbestedingen in meerdere gemeenten.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op via (06) 25 51 38 51 of info@dekrachtvanklein.nl.