De geboorte van…

De bevruchting van De Kracht van Klein, in maart 2013, was een column over mijn zorgen over ons ‘nieuwe regeerakkoord’. Deze column twitterde ik op een zaterdag naar Olga Hartman, toen nog de plaatselijke wethouder, met de vraag waar de gemeente Loppersum stond in dit verhaal. Nog geen tien minuten later werd ik via Twitter uitgenodigd voor een gesprek op het gemeentehuis. ‘140 tekens te weinig voor dit grote onderwerp. Van harte welkom’. Maandag een tweet terug gestuurd: ‘Brave meisjes komen in de hemel, brutale komen overal. De afspraak is gemaakt. Ik zie je 4 april.’

Olga Hartmans prangende vraag was: ‘Waar blijven toch die kleinschalige zorgondernemers in het kader van de transitie #AWBZ #WMO #Jeugdzorg?’ Margreet Wiersema (ondernemende zorgboerin), Lies Reitsema (adviseur rondom wonen en – kleinschalige – zorg) en ik staken de koppen bij elkaar.

Ondertussen werd ik benaderd voor een column op de website van Nationale Zorggids. Alles ging sneller dan snel. In april werd De Kracht van Klei(n) geboren, de ‘Kracht van Kleinschalige zorg op de Noord-Groningse Klei’. Ons primaire doel: het op de kaart zetten van kleinschalige zorg bij gemeenten, in het kader van de ontwikkelingen rondom WMO en Jeugdwet. Lang leve de kracht van tekst en social media!

Inmiddels zijn we drie jaar verder, groeit Coöperatie Dichtbij als aanbieder in Noord-Nederland, net als zijn Friese tegenhanger Zorgcoöperatie Noord (ZCN). Rondom Bureau Lagro, initiatiefnemer van De Kracht van Klein, is een groot netwerk van ruim 50 zorgaanbieders ontstaan (niet alleen meer op de Groningse Klei, maar in heel Noord-Nederland) dat met elkaar samenwerkt, kennis en expertise uitwisselt en met gemeenten aan tafel zit. Deze steeds groter groeiende groep zorgaanbieders (van ambulante begeleiding tot wonen, van jeugd tot WMO) kan vanuit de kleinschalige kracht, flexibiliteit en professionaliteit, cliënten in Noord-Nederland (al of niet gezamenlijk) de zorg bieden die zij nodig hebben. Een van de samenwerkingsverbanden, voortkomend uit een gezamenlijk gedragen visie op kleinschalige zorg, is Zorgkracht 12. Mijn dromen zijn uitgekomen.

Zo werken we dag in, dag uit, week in, week uit, nauw samen met gemeenten én zorgaanbieders, zodat ze op hun eigen wijze, vanuit hun eigen kracht en geheel zelfstandig, gezamenlijk de zorg kunnen leveren waar zij zo goed in zijn. Alleen daar waar nodig ondersteunt Bureau Lagro in aanbestedingen, kwaliteitszaken en de administratieve afhandeling tussen gemeenten en zorgaanbieder, maar gaan wij vooral uit van eigen kracht en zelfregie van de zorgaanbieder zelf.

Wil je meer weten over De Kracht van Klein? Neem dan contact met ons op via info@dekrachtvanklein.nl, of 050-2112411.