Klankbordgroep Jeugdhulpaanbieders in Groningen

Binnen de provincie Groningen is de Jeugdhulp voor 2016 en 2017 ingekocht door de RIGG (Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten) voor alle (23) Groninger gemeenten. De RIGG heeft binnen deze aanbesteding gekozen voor het contracteren van twee ‘rollen’: contractpartners en zorgaanbieders. Wat ons betreft een briljante constructie, want

  • De contractpartner voert voor de zorgaanbieders het administratieve proces uit, het zogeheten ‘berichtenverkeer’ volgens de iJW-standaarden. Daarnaast dient de contractpartner gericht te zijn op samenwerking met de zorgaanbieders.
  • De zorgaanbieder levert zorg en is op deze manier niet belast met de administratieve rompslomp erom heen, en kan zich focussen op de cliënt.
  • De RIGG en de Groninger gemeenten hebben hiermee een beperkt aantal contactpersonen binnen dit administratieve proces: 32 contractpartners in plaats van 140 zorgaanbieders. Dit scheelt enorm in communicatie in het algemeen en afstemming op cliëntniveau en indicaties in het bijzonder.

Elke zorgaanbieder heeft in de tweede fase van de aanbesteding voor een contractpartner gekozen en dit kenbaar gemaakt aan de RIGG. Gezamenlijk hebben zij met hun contractpartner hun productaanbod kenbaar gemaakt. Per product hebben zij een tarief neergelegd, en hebben de zorgaanbieders dit product gegund of niet gegund gekregen. De resultaten hiervan kun je terugvinden onder ‘Overzicht Contractpartner-aanbieder-product‘.

Een tweetal contractpartners (Coöperatie Dichtbij en Bureau Lagro) zijn gevraagd om de kleinschalige zorg te vertegenwoordigen in deze Klankbordgroep Jeugdhulpaanbieders (voor 2016 Kernteam geheten). Dit omdat zij de meeste aanbieders onder zich hebben geschaard. De overige contractpartners zijn gekozen op expertise (bijvoorbeeld CEDIN voor dyslexie, Team 050/Cura XL voor Jeugdhulp Ambulant, Elker voor Jeugdhulp Verblijf en Pleegzorg).

Dit maakt dat de taart op twee manieren verdeeld is en het lastig is om andere kleinschalige zorgaanbieders te bereiken die mogelijk onder andere contractpartners vallen, en die zich wel of niet vertegenwoordigd zijn zouden willen zien door hun contractpartner op expertise of door de afvaardiging ‘Kleinschalige Zorg’ in de Klankbordgroep. We hebben de RIGG verzocht een inventarisatie uit te voeren onder alle aanbieders die nog geen keuze kenbaar hebben gemaakt.

In elk geval vertegenwoordigen Dichtbij en Bureau Lagro hun eigen aanbieders en doen zij er alles aan om de kleinschalige zorg blijvend op de kaart te zetten in Groningen.

Reacties zijn gesloten.