Kleinschalige zorgaanbieders naar de rechter

Drie kleinschalige en een groterschalige zorgaanbieder stappen naar de rechter daar zij bezwaren hebben tegen de WMO aanbestedingsprocedure van de gemeente Emmen. Emmen legt de verantwoordelijkheid voor de zorg voor burgers uit Emmen neer bij slechts drie tot zes hoofdaannemers. Alle andere zorgaanbieders in Emmen worden in deze inkoopprocedure gedwongen onder deze hoofdaannnemers zorg te leveren. Op 7 juli start het kort geding om 10.00 uur in de Rechtbank in Assen. Voor wie aanwezig wil zijn: wees op tijd in verband met security checks!

Radiofragment en TV-uitzending RTV Drenthe

Reacties zijn gesloten.