“We bieden samen maatwerk en precies dat wat de kinderen nodig hebben”

Ze werkten al eerder samen en zijn beiden overtuigd van de kracht van kleinschalige zorg. Toen Marjan met haar man besloot een gezinshuis te starten, twijfelde ze geen moment en vroeg ze Rita om hen als orthopedagoog te ondersteunen bij de behandeling van de kinderen. Marjan en Rita beschrijven hun samenwerking als magisch: “We versterken elkaar en sparren voortdurend om samen te ontdekken hoe iets beter kan.”

In maart vorig jaar deden de eerste kinderen en jongeren hun intrede in het gezinshuis van Marjan en Gerard. Hier bieden ze een thuis aan kinderen met complexe psychiatrische of psychosociale problematiek. Een wisselend aantal kinderen tussen de twee en veertien jaar verblijven er nu, samen met de vierjarige pleegzoon van Gerard en Marjan en hun drie biologische kinderen. “We hebben hier twee huizen in één waarin de keukens, badkamers, woonkamers en slaapkamers aan elkaar zijn gespiegeld. Afgelopen jaar hebben we van de ene badkamer een chill-out-room gemaakt en is de andere badkamer op maat ingericht voor de kinderen, met een verlaagde wasbak, kraan en spiegel.”

Complexe problemen

Gerard en Marjan zijn als verpleegkundige en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen geschoold en hebben veel werkervaring in de zorg voor kinderen en jongeren met complexe problemen. In haar eerdere functie als adviseur kwaliteitszorg bij Bureau Lagro begeleidde Marjan hun huidige orthopedagoog en GZ-psycholoog, die als zelfstandig zorgaanbieder werkt. Zowel Rita als Marjan concludeerden gedurende hun loopbaan dat ze zelf beter tot hun recht komen binnen de kleinschalige zorg, dan in een grote zorgorganisatie. En minstens zo belangrijk: dat ze door kleinschalige zorg te bieden, kinderen en jongeren kunnen geven wat ze nodig hebben.

Geen wachtlijst

Rita: “We hebben korte lijntjes. Als zich plotseling iets voordoet wat een andere aanpak vergt, hebben we elkaar zo gevonden. We zijn complementair aan elkaar en kunnen zo de benodigde verdieping maken.” Marjan: “Wanneer er een specifieke behandeling nodig is, hebben we geen wachtlijst voor het onderzoek dat daaraan vooraf moet gaan. Rita komt hier bij ons thuis om bij de jeugdige een test af te nemen. Het kind of de jongere kan hier gewoon aan de keukentafel zitten, hoeft nergens heen en hoeft vooral ook niet lang te wachten voordat we de benodigde behandeling kunnen starten.”

Leuke dingen

‘Elke dag een goeie dag’ is de visie van Marjan en Gerard. “Dat betekent niet dat iedereen hier altijd in een juichsfeer rondloopt. Maar we stellen onszelf en alle kinderen hier de vraag: “Wat kan ik en wat kan jij vandaag doen om vandaag een goede dag te maken?” We hebben het hier heel fijn samen. Zonder de medewerking van onze biologische kinderen hadden we het gezinshuis nooit kunnen beginnen. Zij zeggen dat we nu veel meer leuke dingen samen doen dan toen Gerard en ik nog bij grotere zorgorganisaties werkten.”

Goedkoper

Kleinschalige zorg geeft niet alleen de zorgaanbieders voldoening, het maakt zorg ook goedkoper door flexibel en ethisch handelen, aldus Marjan. “Door onze flexibele inzet hebben we uithuisplaatsingen kunnen voorkomen. Wanneer we geen zorg leveren, dan declareren we ook niet en we laten de gemeente weten wanneer geld voor een afgegeven indicatie niet langer nodig is. Korte communicatielijnen en doen wat nodig is, dat is de kracht van klein. Daarin vinden we een groot medestander in Bureau Lagro. Door gezamenlijk de positie van de kleinschalige zorg te versterken, kunnen we continuïteit, kennis en kunde waarborgen en kinderen een veilig thuis bieden.”

Reacties zijn gesloten.