Krachtenbundeling

Krachtenbundeling van kleinschalige zorgondernemers richting gemeenten in Noord-Groningen. Wie wil hieraan een vervolg geven – meedenken én meewerken – om zo tot concrete ideeën en plannen te komen?

Deze laatste oproep resulteerde in een brainstormsessie met een twintigtal deelnemers afgelopen maandagavond op zorgboerderij De Heemen. De bijeenkomst van 3 juni is met de aanwezigen – zorgboer(inn)en en kleinschalige zorgondernemers – geëvalueerd. De reacties waren positief. Zo bleek dat we in een dringende behoefte, om een beeld te krijgen van het ‘speelveld’ waarin zorgondernemers zich straks gaan begeven, hebben voorzien.

Reacties zijn gesloten.