Kennisnetwerk

De Kracht van Klein is een kennisnetwerk voor ambtenaren en (kleinschalige) zorgaanbieders.

In 2013 lag het accent op het in contact brengen van zorgaanbieders met gemeenten, waarbij wethouders presentaties gaven en de kleinschalige zorgaanbieders mee dachten met gemeenten. Daarnaast vond er ideeënuitwisseling plaats over samenwerking, en verstrekten we (veel) informatie aan zorgaanbieders over de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet.

Het doel in 2014 was samenwerking zoeken, kennis delen over kwaliteit, verantwoorde zorg, het opzetten van goede zorgplannen, en het begeleiden van aanbestedingen in Noord-Nederland, waarvan een aantal zeer succesvol. Daarnaast gaven we presentaties over wet- en regelgeving, kwaliteit, zorgplannen en aanbestedingen op de kennisdagen van Landmerc+.

In 2015 gingen we verder. We zetten vooral in op het delen van ervaring en kennis met gemeenten ten aanzien van het thema kwaliteit en inkoop, en hebben veel tijd gestoken in het verbinden van de kleinschalige zorg. We deelden onze expertise in de vorm van presentaties, intervisie-avonden en themabijeenkomsten op allerlei vlak, van zorg tot aanbesteden. Verder stonden later dat jaar een aantal nieuwe aanbestedingsrondes voor 2016 op de rol. We trokken er hard aan om de kleinschalige zorgaanbieder in staat te stellen om zelfstandig een contract aan te gaan met gemeenten.

2016 is tot nu toe een fantastisch jaar. We zitten aan tafel bij gemeenten en vanuit onze kennis van het werkveld van de kleinschalige zorg, klankborden we met ambtenaren over de inkoop van zorg. Er ontstaan allerlei (informele) samenwerkingsverbanden tussen zorgaanbieders in Noord-Nederland. Sociale teams weten de professionele kleinschalige aanbieder steeds beter te vinden, die vooral de kracht en flexibiliteit heeft om mee te denken in de zorg rondom een cliënt. De lijnen tussen cliënt en aanbieder zijn kort, zo kunnen ze snel schakelen, en hun kracht en expertise is groot. We volgen al deze ontwikkelingen op de voet. Onze inmiddels vastgeroeste missie om de kleinschalige zorg overeind te houden, is tot op heden bijzonder succesvol.