Aanbesteding Noord en Midden Drenthe (Jeugd, WMO, BW)

De aanbesteding door de vijf gemeenten in Noord en Midden Drenthe (Assen, Aa en Hunze, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo) is in voorbereiding. De vijf gemeenten gaan Jeugdhulp, WMO en Beschermd Wonen in één aanbesteding met verschillende percelen resultaatgericht inkopen. Men gaat vermoedelijk kiezen voor een looptijd van tenminste twee jaar en optie tot twee keer een jaar verlengen. De inkoopprocedure zal begin juni van start gaan. Assen heeft de regie, en dat stemt me gerust.

Er zijn door de vijf gemeenten (Assen, Aa en Hunze, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo) de afgelopen weken 8-12 gesprekken per gemeente gevoerd, om input vanuit de markt te krijgen voor deze nieuwe inkoopprocedure. Deze marktverkenning is breed opgezet, men heeft gesproken met kleinschalige en grootschalige aanbieders, verwijzers als (huis)artsen, cliëntenraden van instellingen en WMO-adviesraden van gemeenten en onderwijsinstellingen. Daarna is er een bijeenkomst geweest in Beilen om de voorlopige resultaten kenbaar te maken en met de aanwezigen te sparren over een aantal onderwerpen als Kwaliteit, Toegang, Contractering, Facturering.

Bureau Lagro is als klankbord voor de kleinschalige zorg uitgenodigd voor een marktverkenning. Voorafgaand hieraan hebben we met een aantal kleinschalige zorgaanbieders (Jeugd, WMO en Wonen) samen gezeten om een uitgebreide vragenlijst die verstuurd is door Assen te beantwoorden, met diverse onderwerpen als contractering, facturering, berichtenverkeer, de zorg, doelgroepen, resultaten, begeleidingsplannen, etc.

Een bijzonder constructief gesprek, openhartig en prettig, van ruim anderhalf uur vond plaats met Jeroen Brouwer (manager nieuwe contracteringen) en Jenny Chung (beleidsadviseur van de gemeente Assen), waarin we uitermate ons best hebben gedaan de kleinschalige zorgaanbieders te positioneren.

Het belang van contractering van kleinschalige zorgaanbieders is heel duidelijk naar voren gekomen, ook al in eerdere gesprekken waarin we als ‘klankbord’ fungeerden. Kern van de gesprekken is steeds weer de kracht van kleinschalige zorg, de korte lijnen, vaste begeleiders, flexibel in kunnen spelen op een veranderende zorgvraag, hoge kwaliteit van zorg bieden en een groot netwerk waarin je gezamenlijk heel veel kunt betekenen. Wij zijn ervan overtuigd dat je als kleinschalige zorg een enorm aanbod neer kunt leggen.

De insteek van deze procedure is resultaatgericht inkopen (de zorgaanbieder krijgt een of meerdere resultaat mee in het berichtenverkeer), het is aan de zorgaanbieder om dit resultaat te behalen, vermoedelijk met een tarief per vier weken en geen ‘p maal q constructie’. We hebben aangegeven dat de driehoek ‘cliënt-gemeente-zorgaanbieder’ hier van cruciaal belang is, te vaak zien we wel een lijn tussen gemeente en cliënt, en een lijn tussen cliënt en zorgaanbieder, maar de driehoek ontbreekt.

Naast het onderwerp ‘kwaliteit van de kleinschalige zorg’, hebben we ook aangegeven dat de ‘kwaliteit van de toegang’ om resultaten te kunnen definiëren van groot belang is in deze. Ook is aangegeven dat het berichtenverkeer te wensen overlaat, en dat dit voor een nieuwe aanbestedingsprocedure (zeker als je spreekt van drie gebieden WMO, BW en Jeugd) en de inrichting van het berichtenverkeer nog wel de nodige (en cruciale) aandacht vergt (voor Jeugd belanden we ook in Drenthe voor een aantal zorgaanbieders inmiddels in een testfase).

Gezamenlijke vervolggesprekken vinden de komende weken plaats tussen gemeenten en zorgaanbieders met als onderwerp de voorgestelde ‘Resultatenmatrix’ en ‘Tarieven’. Al met al een gedegen voorbereiding en marktconsultatie voor een omvangrijke aanbesteding. We zijn benieuwd.

Wie op de hoogte gehouden wil worden van deze aanbesteding, kan zich melden via nmdinkoop2017@assen.nl.

Reacties zijn gesloten.